Zapraszamy Państwa do aktywnego spędzania czasu poprzez zwiedzanie atrakcji turystycznych znajdujących się w okolicy.

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

 

 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki powstał na pograniczu powiatów: łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego oraz wieluńskiego. Jego powierzchnia wynosi 25.330 ha. Na obszarze Parku leżą cztery rezerwaty: Korzeń, Wojsławice, Jamno, Jabłecznik. Powołany w celu ochrony urozmaiconej rzeźby terenu w dolinach rzek.

 

szlak turystyczny „Uroczyska i Rezerwaty” – szlak czerwony-pieszy

Zduńska Wola – Rezerwat „Wojsławice” – Wojsławice – Rezerwat Jabłecznik – uroczysko Andrzejów – Męcka Wola
Szlak prowadzi przez kompleksy leśne gdzie zobaczyć można XVIII-wieczny Kościół p.w. św. Katarzyny

 

szlak turystyczny „Wokół Zduńskiej Woli” – szlak zielony-pieszy

Zduńska Wola – Paprotnia – Zapolice – strońsko – Beleń – Poręby
Szlak turystyczny wiedzie wzdłuż krawędzi doliny Warty,  gdzie można podziwiać rozległe, przepiękne widoki.  Przez Strońsko dodatkowo biegnie odcinek szlaku romańskiego z Kościołem p.w. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy dziewic z przełomu XII i XIII wieku

 

szlak turystyczny „W środku Polski – ziemia znana i nieznana” – szlak niebieski – rowerowy

Zduńska Wola Karsznice – skansen Lokomotyw – Gajewniki – Dziadkowice – Szadek – Rezerwat Jamno – Prusinowice – Wojsławice – Korczew – Zduńska Wola
Szlak biegnie przez miasta powiatu gdzie znajduje się wiele zabytków: skansen lokomotyw, Kościół i Dzwonnica w Szadku z XV w.

 

szlak turystyczny Walk nad Wartą – szlak niebieski – pieszy

Szlak prowadzi przez obszar Parku krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. W rejonie Belenia i Strońska zachowały się umocnienia obronne z okresu II wojny światowej.

 

 

Załęczański Park Krajobrazowy

 

Załęczański Park Krajobrazowy obejmuje obszar 14 750 ha i zanjduje się na terenie 3 województw: łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Jedną z największych atrakcji Załęczańskiego Parku Krajobrazowego są liczne jaskinie, studnie, kotły i leje krasowe.

 

Rezerwat Jeziorsko

 

Rezerwat ten powstał wokół sztucznie utworzonego zbiornika retencyjnego Jeziorsko na rzece Warcie w obrębie Kotliny Sieradzkiej. Długość zbiornika wynosi 16 km, a powierzchnia do 4230 hektarów. Wokół zbiornika mieszczą się miejscowości wypoczynkowe takie jak : Pęczniew, Brodnia, Popów. Rezerwat chroni jedną z największych ostoi ptaków wodno - błotnych w Polsce środkowej.

 

Zduńska Wola:

 • Muzeum Historii Miasta – typu historycznego, gromadzi głównie archiwalia związane z dziejami Zduńskiej Woli
 • Muzeum – Dom Urodzenia Świętego Maksymiliana Kolbe mieści się w domu, w którym Święty przyszedł na świat, muzeum ma charakter historyczno-biograficzny.
 • Park Miejski im. Stefana Złotnickiego -  o powierzchni 8,1 hektara, park o charakterze miejskim z przełomu XIX i XX wieku.
 • Skansen lokomotyw  - obecnie w skansenie znajduje się 14 lokomotyw

 

Sieradz

 • kościół farny, ob. kolegiata, p.w. Wszystkich Świętych, mur., XIV (ok. 1370) w., rozbudowa 1648-1682, 1930;
 • zespół klasztorny dominikanów, ob. SS Urszulanek:
 • kościół p.w. św. Stanisława BM., mur., 1230-1250, przebudowa po 1331 i 1693-1718, remont. 1817 i pocz. XX w.;
 • klasztor, mur., 1 poł. XIII w. (skrzydło płn. i zach.), rozbudowa XVI w. (skrzydło wsch.) i ok. 1651 (skrzydło płd.), przebudowa XVIII-XX w.;
 • Teatr Miejski, mur., przed 1874 (eklektyzm), przebudowa 1900, 1924 i po 1950 (neoklasycyzm);
 • Park Miejski z Dworkiem Modrzewiowym drewniany, 1860, restaurowany 1978-1980 (tzw. styl szwajcarski);
 • Dom Kata (z reliktami obwarowań miejskich XV w.), mur., k. XVIII (po 1792 ?) - XIX w., przebudowa pocz. XX w.;
 • Muzeum Okręgowe, mur., XVII w., przebudowa. XIX w., restaurowany pocz. XX w. i po 1945;
 • Wzgórze Zamkowe ze skansenem (relikty zabudowy grodowej i zamkowej), wczesne średniowiecze
 • synagoga, ul. Wodna, mur., 1819, przebudowa XIX w.

 

Małków (gmina Warta)

 • zespół pałacowo-parkowy:
 • pałac, mur., 1810-820 (neoklasycyzm), przebudowa po 1912;
 • pawilon ogrodowy, mur., 1 poł. XIX w.;
 • park, XIX w., o charakterze krajobrazowym;
 • tzw. grodzisko stożkowate, XIV w.;

 

Tubądzin (gmina Wróblew)

 • kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, mur., 1900;
 • zespół pałacowo-parkowy:
 • pałac, mur., XVIII/XIX w. (klasycyzm), restaurowany 1975-1980;
 • oficyna, mur., pocz. XIX w., odbudowa 1975-1980;
 • park (wraz z aleją do Inczewa), XVIII-XIX w., ob. o charakterze krajobrazowym;